راهنمای طراحی ورق‌کاری

برای اطمینان از اینکه طراحی شما قابل تولید و ساخت باشد،

توصیه می‌کنیم دستورالعمل‌های مربوط ورق‌کاری را دنبال کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مهندسان با رعایت اصول طراحی برای ساخت می‌توانند طرح‌های ورق‌کاری را که هم کاربردی و هم قابل تولید باشند، آماده کنند. طراحانی که به این دستورالعمل‌ها عمل کنند، محصولات ورق‌کاری خود را با حداقل هزینه اضافی و ضایعات ممکن به دست خواهند آورد. همچنین تولید محصولات ارزان‌تر بوده و امکان اشتباهات و تجدید فرایند تولید کاهش می‌یابد. این رهنمودها مجموعه‌ای از توصیه‌های عملکرد درست در برخورد با طراحی ورق‌کاری است. قصد ما ارائه یک مشورت کاربردی و مفید به طراحان و توسعه دهندگان است.

دریافت فایل PDF